banner 09

Avtalsstädning

ISP erbjuder små och medelstora företag att skriva avtal med oss när Du vill ha hjälp att sköta den regelmässiga städningen. 

Vi efterstävar en miljöanpassad drift av verksamheten. vilket innebär att vi  utför arbetet med torra/fuktiga metoder och miljögodkända kemikalier.Vi lägger också stor vikt i att följa de hygieniska grundreglerna, vilket innebär att man bryter så många smittspridnings vägar som möjligt. Lämplig personal utses som i tätt samarbete sköter er städning.

 

För ökad trivsel och för en bättre inre miljö låt oss på ISP sköta er städning.Kontakta oss »