klippo

Yttre tjänst

Vi på ISP AB erbjuder fastighetsägare en rad kostnadseffektiva och spännande yttre tjänster.

Vi kan hjälpa Er med att rensa rabatter, klippa häckar och gräsmattor samt att beskära Era träd och buskar. Behöver altangolvet rengöras, så hjälper vi till med det också.                            Vintertid ligger fokus kring snöröjning och halkbekämpning med allt från handskottning och handsandning.

Vill ni veta mer om vad just vi kan hjälpa er med? Kontakta oss förutsättningslöst.Kontakta oss »